קצת ממשיכות מכחול המילים על גבי המדיה האלקטרוני....