האור / נכתב לחנוכה תשע"ח האור. האור שבלב האור שברחוב והאור שבא כל בוקר אל חלון. משכים קום, מפזם מנגינת יום חדש, מאיר את פני היום. האור, האור הזה הפורץ כל גבול, כל מחשבה וכולו מלא נתינה אינו רק בשמונת ימי החנוכה אלא יום יום עם בוא החמה מעלות הזריחה, הזריחה שבלב והזריחה המאירה לאחר השקיעה וכל בוקר שבה אלינו, לא ממתינה להזמנה, לא רושמת חיסור בפנקס העבודה. לתוכנו חודרת, את דרכנו מאירה, מלאת שפע ונתינה. ואם רדת השבת שני נרות ייאירוה, יאירו את התקווה, הבקשה והנתינה לכבוד הפרט, העם והאומה בזרוע רחבה, מלוא טנא השמחה בפרי אורות חיי הנתינה.


  • משלוח: 

מוצרים קשורים